Ürünlerimiz


Hızlı Teklif Al


Sigorta Şirketleri


Bize Ulaşın


Hyundai Şube

Yeni Yalova Yolu 5.Km, No:397 Osmangazi/Bursa
0(224) 211 18 00
0(532) 139 74 65
0(224) 211 76 86
Kia Şube

Yeni Yalova Yolu 10. Km. No: 467, 16250 Osmangazi/Bursa
0(224) 211 47 55
0(541) 459 43 40
0(224) 211 13 22
Bize Ulaşın

MS ŞENTÜRK SİGORTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren şirketimizin sigorta aracılık hizmetleri kapsamında ürün veya hizmet alan müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi kapsamaktadır. Şirket tarafından oluşturulan KVKK politikalarımızı yetkili şirket birimlerimizden temin edebilirsiniz. 

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, MS Şentürk Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.  

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Şirketimizin sigorta aracılık hizmetleri kapsamında; sigorta aracılık hizmetlerini gerçekleştirmek, sigorta ürün veya hizmetleri ile ilgili destek hizmetlerini sunmak, sigorta poliçelerini düzenlemek, acentelik sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize ilişkin elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda gerekli işlemleri yapmak, kimlik bilgilerini doğrulamak, yasal gerekleri yerine getirmek, işlem güvenliğinizi sağlamak, hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak, ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimlerde bulunmak, tanıtım, pazarlama, bilgilendirme, kampanya, anket faaliyetlerini gerçekleştirmek, finans, ödeme, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla kanunun 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir. 

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Şirketimizin sigorta aracılık hizmetleri kapsamında; doğrudan veya dolaylı olarak paylaşmanız halinde; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, araç ruhsatı gibi resmi kimlik belgeleri üzerinde yer alan adı, soyadı, sicil, unvan, meslek, TC kimlik/yabancı kimlik,  pasaport numarası, doğum yeri/tarihi, anne, baba adı, diğer nüfus kayıt bilgileri, iletişim, elektronik posta, telefon, fax numarası, lokasyon, adres, konum bilgisi, motor, şasi numarası, araç plakası, araç özellik, garanti bilgisi, sigorta poliçe bilgileri, banka hesap numarası, ıban numarası, kredi kartı, mail order, ödeme bilgileri, gerektiğinde tapu kayıt bilgisi, vergi numarası, vergi dairesi, imza sirküleri, vergi levhası, finans bilgileri, meslek odası, ticaret sicil bilgileri, düzenlenen formlarda yazılı kişisel verileriniz, imza bilgisi, fotoğraf bilgisi, memnuniyet, talep, şikayet, anket, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya süreçlerinde elde edilen bilgiler, internet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapmış olduğunuz yorumlarda yer alan kişisel bilgileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde IP numarası, dijital iz verileriniz, çerez bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, şirketimizi veya eklentilerini ziyaret etmeniz, otoparkımızı kullanmanız halinde kamera kayıt görüntüleriniz, gerekli hallerde nüfus kayıt bilgileri, aile yakınlık bilgisi, vasi kararı, mesleki durum bilgisi, engellilik durum raporları, acentelik hizmetleri kapsamında sigorta poliçesi işlemleri bakımından gerektiğinde şirketimizle paylaştığınız sağlık verileriniz, paylaştığınız resmi kimlik belgeleri üzerinde yer alan ve özel nitelikli kişisel verilerden olan din, kan grubu bilgisi, gerektiğinde kaza tespit tutanağı, alkol raporu, yaralanma sağlık raporları, ölüm raporu, ekspertiz raporu gibi araç sigorta hasar dosyası, mirasçılık belgesi, adli evrak bilgisi, sigorta poliçe bilgileri, doğrudan veya dolaylı olarak paylaştığınız diğer kişisel verileriniz.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması ve yukarıda belirtilen amaçlarla; iş birimlerimize, çalışanlarımıza, şirket yöneticileri ve ortaklarımıza, topluluk şirketlerine, sigorta şirketlerine ve acentelere, hizmet sağlayıcılarına, iş/çözüm ortaklarımıza, aracı kuruluşlar, avukatlık bürolarına, mali müşavirlerimize, bankalara, finans kuruluşlarına, teknolojik hizmet veren donanım, yazılım, teknoloji firmalarına, ilgili emniyet birimlerine, noterler, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. ve 9. maddeleri gereği aktarılmaktadır.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Kişisel bilgileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla doğrudan acentemiz tarafından ve/veya veri işleyen sıfatıyla temsilcisi olduğumuz sigorta şirketleri ve çözüm ortaklarımız tarafından, şirketimizi ziyaretiniz sırasında doğrudan, internet sitemiz, kullanılan uygulamalar, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf internet siteleri ve ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar, çağrı merkezi hizmetleri aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır.  
Kişisel verileriniz; kural olarak açık rızanıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, konum bilgilerinin kullanılmasını gerektiren hallerde fiili imkansızlık nedeniyle zorunluluk hali, sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla bağlantılı olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, kişisel verilerin müşterimiz tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığının korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmekte ve toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI) :

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusu olarak MS Şentürk Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Yeni Yalova Yolu 5. Km, No: 397 Panayır Mah. Osmangazi – Bursa Türkiye adresine, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@senturkotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek, senturkoto@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine elektronik posta göndererek, iletebilirsiniz.